विगर अॅग्रोनॉमिस्ट आपल्या शेतात अंतर्गत मिरची प्लॉटची तपासणी करतांना… – Vigour
विगर अॅग्रोनॉमिस्ट आपल्या शेतात अंतर्गत मिरची प्लॉटची तपासणी करतांना…

…खते निवडताना आपल्या शेतातील पाण्याचा पी.एच., ई.सी. व टी.डी.एस. माहिती .. त्याला जुळतील अशी खते निवडली जातात. माहिती (नोंद) घेतली जाते. याचे प्रशिक्षण विगर अॅग्रोनॉमिस्ट हे प्रत्येक गावात शेतात जऊन देत आहेत.
शाम बोडके (करमाड) – 96890 68199
अतुल अंभोरे – 7350926522